Teacher team

Position: Home  Teacher team

[Department of Art Theory]

  

Wang Tingxin   Xu Zifang   Wang Xiaoyang   Li Beilei   Shen Yadan   Long Diyong   Xu Xiwen             

  

Gan Feng   Guo Jianping   Ji Xin   Yu Huoxing   Zhao Tianwei   Zhang Xuqing   Yue Xiaoying   HaoYun 

  

Meng Fanhang   Lu Wenchao   Fang Lihan    ZhangHong  Yang Lang   Yu Wei   Yao Yao   Qin Xuan

  

  

[Department of Animation]

  

Sun Jing   Li Yinan   Fu Lili   Xiao Zongzhi   Zhang Kongchang   Zhang Shun   Luo Xue

  

  

  

[Department of Fine Arts]

  

Liu Canming   Zhang Qianyuan   Ni Jin   Yu Xiangdong   Qiu Jun   Cheng Wanli   Cui Zhijin   Shen Shuqi  

  

Zhu Guangyu   Yan Tingsong   Song Bei   Zhou Yu   Xue Yang   Li Xiaoxuan   Gu Weixi

  

  

  

[Department of Design]  

  

Hu Ping   Cai Shunxing   Cui Tianjian   Zhang Zhixian   Li Yongchun   Chen Hui   Pi Zhiwei   Xu Jifeng

  

Zeng Wei   Zhou Ying   Chen Jingyu   Li Peng   Yang Xiaoqin   Zheng Dedong

  

  

返回原图
/